Turk hamomlarining qurilishi asl rus hammomini va fin saunasini hamamdan ajratib turadigan bir qator xususiyatlarni o'z ichiga oladi. Sharqiy vannalar hashamat va murakkablikning kontsentratsiyasi deb hisoblanmaydi. Bu erda nafaqat tanaga, balki ko'zga ham tegishli. Shuning uchun ichki bezatish, yoritish, bezatishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Bizning saunalarimiz galereyasi